โครงการพัฒนาระบบวารสารจันทรเกษมสารเพื่อเข้าสู่ TCI ฐาน 1 กิจกรรมที่ 3 การอบรมให้ความรู้เรื่องระบบ ThaiJo แก่คณะกรรมการดำเนินงานวารสาร

May be an image of 5 people, people sitting, office and indoor

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบวารสารจันทรเกษมสารเพื่อเข้าสู่ TCI ฐาน 1 กิจกรรมที่ 3 การอบรมให้ความรู้เรื่องระบบ ThaiJo แก่คณะกรรมการดำเนินงานวารสาร วิทยากรโดย คุณชาตรี วงษ์แก้ว
.
ณ ห้องประชุมงานสารบรรณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
#อบรมเชิงปฏิบัติการ #ThaiJo #จันทรเกษมสาร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม