๕ ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

📣📣📣... ๕ ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ น้อมสำนึกใน​พระมหากรุณาธิคุณ​ เนื่องในวั​นคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าพระ​พุทธเจ้า​ คณะ​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ บุคลากร และ​นักศึกษา​ มหาวิท​ยาลัยราชภั​ฏจันทรเกษม

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล "เพชรสยาม" "บุคคลดีเด่น" และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566

>>> วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล "เพชรสยาม" "บุคคลดีเด่น" และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี "ขอแสดงความยินดีกับ พี่หนุ่ม สมพร ดวงเกษ ในโอกาสได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม ณ โอกาสนี้ด้วยครับ"

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

📣📣📣... วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม เครื่องเสียงสนาม และบันทึกเทป การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทำกลยุทธ์

📢📢📢...วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา