พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย โดยมีผู้บริหารทั้งอดีตและปัจจุบัน และบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง

คลิ๊กเพือชมภาพบรรยากาศ!! 

คณะผู้บริหารและบุคลากร-มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากร สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าเยี่ยมชมงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศ!!

พิธีรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช
วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2559
ณ สนามกีฬาในร่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ CRU โรบอทเกมส์ ประจำปี 2559

โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ CRU โรบอทเกมส์ ประจำปี 2559
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ณ ชั้น 1  อาคารนวัตกรรม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม