พิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยาม มจษ.ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล "เพชรสยามและบุคคลดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยงานเทคโนโลยีการศึกษารับหน้าที่ถ่ายทอดสดตลอดพิธีการ และขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลจันทร์เดือนเพ็ญในครั้งนี้ 

คลิ๊ก !! เพื่อรับชมข่าวภายในมหาวิทยาลัยย้อนหลัง

พิธีมอบรางวัล "เพชรสยามและบุคคลดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล "เพชรสยามและบุคคลดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยงานเทคโนโลยีการศึกษารับหน้าที่ถ่ายทอดสดตลอดพิธีการ และขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลจันทร์เดือนเพ็ญในครั้งนี้

คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศภายในพิธีฯ