ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

 รับชมผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แนะนำให้ใช้หูฟังเพื่อรองรับระบบปฏิบัติการ 

 

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ กิจกรรมวันเด็ก - กีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม