ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

 รับชมผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แนะนำให้ใช้หูฟังเพื่อรองรับระบบปฏิบัติการ 

 

2 ธันวาคม 2559 ข่าวนิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า"

21 พฤศจิกายน 2559 ข่าวการสัมมนาทางดนตรีไทย เรื่อง เดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก

21 พฤศจิกายน 2559 ข่าวสัมมนาทางภาษาอังกฤษ

22 พฤศจิกายน 2559 ข่าวพิธีรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

19 พฤศจิกายน 2559 ข่าวกิจกรรมต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559

16 พฤศจิกายน 2559 ข่าวโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ CRU โรบอทเกมส์ ประจำปี 2559

16-18 พฤศจิกายน 2559 ข่าว Book Tech Fair 2016

27-28 ตุลาคม 2559 ข่าวประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558

21 กันยายน 2559 ข่าวสัมมนาวิชาการ "ไทยแลนด์ 4.0 กับการวิจัย และพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา"

15 กันยายน 2559 ข่าวประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2559 มจษ.

9 กันยายน 2559 ข่าวปาฐกถาบรรจบพันธุเมธา ครั้งที่ 5 เรื่อง “ประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของทุ่งบางเขน"

8 กันยายน 2559 ข่าวพิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยาม มจษ.ประจำปี 2559


8 กันยายน 2559 ข่าวพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 มจษ.7 กันยายน 2559 ข่าว GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม มจษ. ประจำปี 25596 กันยายน 2559 ข่าวโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง"การเขียนบทความวิชาการเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่"

1 กันยายน 2559 ข่าวโครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ มจษ.

24 สิงหาคม 2559 ข่าวกิจกรรม"รับน้องอย่างสร้างสรรค์ สามสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด" 

24 สิงหาคม 2559 ข่าวโครงการประกวดแข่งขันหุ่นเยนต์ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่5

15 สิงหาคม 2559 ข่าวพิธีมอบปริญญาบัตรและพิธีมอบเสื้อกาวน์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

 

11 สิงหาคม 2559 ข่าวงานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

10 สิงหาคม 2559 ข่าวพิธีถวายพระพรวันแม่ มจษ. 

5 สิงหาคม 2559 ข่าวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2 สิงหาคม 2559 ข่าวกิจกรรมรณรงค์การลงประชามติ

28 กรกฎาคม 2559 ข่าวพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2559

27 กรกฎาคม 2559 ข่าวโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

15 กรกฎาคม 2559 ข่าวพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2559

12 กรกฎาคม 2559 ข่าวงานเทศกาลอาหารขแมร์

8 กรกฎาคม 2559 ข่าวการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

7 กรกฎาคม 2559 ข่าวการประชุมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางรัตนโกสินทร์  

29 มิถุนายน 2559 ข่าวการประชุมการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

29 มิถุนายน 2559 ข่าวการแข่งชันวงดนตรีสากลระดับมัธยม Mission to the Moon

28 มิถุนายน 2559 ข่าวอบรมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

24 มิถุนายน 2559 ข่าวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจันทรเกษม-ชัยนาท

22 มิถุนายน 2559 ข่าวพิธีการเปิดสถานพยาบาลแพทย์แผนจีน

21 มิถุนายน 2559 ข่าวการศึกษาดูงานเทคโนโลยีการศึกษาของกลุ่มงานโสตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

17 มิถุนายน 2559 ข่าวอบรมจรรยาบรรณนักวิจัย จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

17 มิถุนายน 2559 ข่าวการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 มิถุนายน 2559 ข่าวการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสำนักงานเขตจตุจักรและลาดพร้าว 

9 มิถุนายน 2559 ข่าวพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 70 ปี

6-8 มิถุนายน 2559 ข่าวการแข่งขันตอบปัญหาและประกวดโครงงานด้านคณิตศาสตร์

23-24 พฤษภาคม 2559 ข่าวการอบรมร่างเขียนหนังสือราชการรายงานการประชุม 

23 พฤษภาคม 2559 ข่าวการอบกรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

18 พฤษภาคม 2559 ข่าวการจัดสัมมนานักศึกษาปี 4 สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน

18 พฤษภาคม 2559 ข่าวการมอบวุฒิบัตรนักศึกษาจีน ประจำปี 2558

12 พฤษภาคม 2559 ข่าวการมอบรางวัลคนดีศรีจันทรา

11 พฤษภาคม 2559 ข่าวการนำเสนอผลงานวิจัยทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง

7 พฤษภาคม 59 ข่าวอธิการบดีรับพระราชทานรางวัลอันดับ 1 การรับพระราชทานปริญญาบัตร

3 พฤษภาคม 59 ข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงาน มจษ.

28 เมษายน 59 ข่าวอบรม Interactive Game

28 เมษายน 59 ข่าวโครงการปัจฉิมนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา

28 เมษายน 59 ข่าวอบรมงานสารบรรณ

27 เมษายน 59 ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาดูงานระบบ MIS 

25 เมษายน 59 ข่าวสถานประกอบการพบนักศึกษา

22 เมษายน 59 ข่าว CRU QA Day ครั้งที่ 4

21 เมษายน 59 ข่าวสัมมนาทางการสอนวิทยาศาสตร์

 19-24 เมษายน 59 ข่าวการแสดงละครเวทีจันทรานิเทศโชว์

 20 เมษายน 59 ข่าวอบรมการปลูกพืชแบบไร้ดิน

 8 เมษายน 59 ข่าวกิจกรรมวันสงกรานต์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2559

 7 เมษายน 59 ข่าวงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2559

 31 มีนาคม 59 ข่าวการสัมมนาทัศนะสีน้ำแบบบุญกว้าง

 30 มีนาคม 59 ข่าวปาฐกถาเนื่องในวันมนุษย์วิชาการ

 30 มีนาคม 59 ข่าวเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21

 25 มีนาคม 59 ข่าวพิธีวางศิลาฤกษ์จันทรเกษมชัยนาท

 24 มีนาคม 2559 ข่าวกีฬาเทาเหลืองเกมส์ครั้งที่ 14

 24-25 มีนาคม 2559  ข่าวกิจกรรม IT-DAY 2016

 23 มีนาคม 2559  ข่าวปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

 18 มีนาคม 2559  ข่าวต้อนรับคณะเยาวชนจากโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง

 18 มีนาคม 2559  ข่าวการจัดสัมมนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา

17 มีนาคม 2559  ข่าวยำใหญ่ครั้งที่ 7.1

17 มีนาคม 2559  ข่าวการวิจัยสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุ

16 มีนาคม 2559  ข่าวอบรมด้านทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

16 มีนาคม 2559  ข่าวงานวันวิทยาการ2559

16 มีนาคม 2559  ข่าวการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคณะวิทยาการจัดการ

16 มีนาคม 2559  ข่าวการแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะ

15 มีนาคม 2559 ข่าวประกวดร้องเพลงและสุนทรพจน์ สาขาวิชาภาษาไทย


15 มีนาคม 2559 ข่าวโครงการ Workshop มหาวิทยาลัยฟุคุ้ย ประเทศญี่ปุ่น

15 มีนาคม 2559 ข่าวความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

9 มีนาคม 2559 ข่าวประกวดมารยาทไทย งามอย่างไทย

8 มีนาคม 2559 ข่าวเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

8 มีนาคม 2559 ข่าวอบรมเชิงปฏิบัติ Interlink Campus Tour 2016

7 มีนาคม 2559 ข่าว Com Science Day 2016

4 มีนาคม 2559 ข่าวโครงการเปิดโลกกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

4 มีนาคม 2559 ข่าวกิจกรรม English Activity Day 2016

2 มีนาคม 2559 ข่าวงามวิถี ณ วังวิทย์ 2559

1 มีนาคม 2559 ข่าวบริจาคโลหิต

1 มีนาคม 2559 ข่าวอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับคณะและมหาวิทยาลัย

29 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอนคณิตศาสตร์

26 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวการศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏเทพสตรี

26 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวการอบรมเขียนแผนธุรกิจ

26 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวมอบวุฒิบัตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวอบรมการจัดการประชุมอย่งมีประสิทธิภาพ

19 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวอบรมสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า

18 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวอบรมระบบประกันคุณภาพหลักสูตรภายใน

 18 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

17 กุมภาพันธ์ 2559 ช่าวฝึกจิตพิชิตใจ เทิดไท้องค์ราชัน

 17 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวอบรม R2R

 17 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2

16 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวการอบรมความก้าวหน้าในอาชีพพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ

11-13 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวสัมมนา mini UKM 12

 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าว CRU UBI 2559

5 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวกีฬาพลศึกษาสัมพันธ์ '59

5 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวสำรวจความคิดเห็นบริการวิชาการ

4 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าววันตรุษจีน