พิธีรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช
วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2559
ณ สนามกีฬาในร่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ CRU โรบอทเกมส์ ประจำปี 2559

โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ CRU โรบอทเกมส์ ประจำปี 2559
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ณ ชั้น 1  อาคารนวัตกรรม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กิจกรรม Book Tech Fair 2016 ตอน เปิดเล่มเปิดโลก

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม Book Tech Fair 2016 ขึ้น ณ บริเวณลานและห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 28 ในปีนี้ใช้ชื่อตอนว่า "เปิดเล่มเปิดโลก" ภายในกิจกรรมมีการออกร้านหนังสือจากสำนักพิมพ์ในราคาพิเศษ และมีนิทรรศการ "ตามรอยพ่อ ร.9"

Spot เชิญชวนงาน Book Tech Fair 2016 ตอน เปิดเล่มเปิดโลก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน Book Tech Fair 2016 ในปีนี้ใช้ชื่อตอนว่า "เปิดเล่มเปิดโลก"
โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 28 ครับ