กิจกรรม Book Tech Fair 2016 ตอน เปิดเล่มเปิดโลก

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม Book Tech Fair 2016 ขึ้น ณ บริเวณลานและห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 28 ในปีนี้ใช้ชื่อตอนว่า "เปิดเล่มเปิดโลก" ภายในกิจกรรมมีการออกร้านหนังสือจากสำนักพิมพ์ในราคาพิเศษ และมีนิทรรศการ "ตามรอยพ่อ ร.9"