Spot เชิญชวนงาน Book Tech Fair 2016 ตอน เปิดเล่มเปิดโลก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน Book Tech Fair 2016 ในปีนี้ใช้ชื่อตอนว่า "เปิดเล่มเปิดโลก"
โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 28 ครับ