พิธีรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช
วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2559
ณ สนามกีฬาในร่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม