คณะผู้แทนจากวิทยาลัย Padagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้แทนจากวิทยาลัย Padagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดและห้องนิทรรศการอาเซี่ยน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศ!!

BOOK TECH FAIR 2016 ตอน เปิดเล่มเปิดโลก

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญร่วมงาน มหกรรมสัปดาห์หนังสือ BOOK TECH FAIR 2016 ตอน เปิดเล่มเปิดโลก ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ณ ชั้น 1 อาคาร 28 พบการออกร้านจำหน่ายหนังสือจัดสำนักพิมพ์และร้านค้าชั้นนำ เเละนิทรรศการตามรอยพ่อ ร.๙

กิจกรรม "ธรรมะรับอรุณ"

 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประธานสภา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา ในกิจกรรม "ธรรมะรับอรุณ" ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีผู้บริหารและคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

 

คลิ๊ก เพื่อชมภาพบรรยากาศกิจกรรม !!