รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์​มหาวิทยาลัย เพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖