พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล "เพชรสยาม" "บุคคลดีเด่น" และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566

>>> วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล "เพชรสยาม" "บุคคลดีเด่น" และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี "ขอแสดงความยินดีกับ พี่หนุ่ม สมพร ดวงเกษ ในโอกาสได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม ณ โอกาสนี้ด้วยครับ"