๕ ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

📣📣📣... ๕ ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ น้อมสำนึกใน​พระมหากรุณาธิคุณ​ เนื่องในวั​นคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าพระ​พุทธเจ้า​ คณะ​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ บุคลากร และ​นักศึกษา​ มหาวิท​ยาลัยราชภั​ฏจันทรเกษม