ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

📣📣📣... วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม เครื่องเสียงสนาม และบันทึกเทป การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม