Facebook มหาวิทยาลัย : Chandrakasem​Rajabhat University และ เพจงานประชาสัมพันธ์​จันทรเกษม pr.cru ถูกแฮก

📣📣📣…ประชาสัมพันธ์!!! ขณะนี้เพจ Facebook มหาวิทยาลัย : Chandrakasem​Rajabhat University และ เพจงานประชาสัมพันธ์​จันทรเกษม pr.cru ถูกแฮก ทางเพจขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปอย่าเพิ่ง inbox เข้าเพจดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ได้รับข้อมูลหรือ link ที่เป็นภัยจากผู้ไม่หวังดี ทั้งนี้ยังสามารถติดต่อมหาวิทยาลัยได้โดยผ่านช่องทาง โทรศัพท์ 029425800, 029426800 (วันทำการ) หรือ บัญชีไลน์ทางการ @cruhome