ประชาสัมพันธ์

 24/06/2565 ประกาศ มจษ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

 

16/06/2565 ประกาศ มจษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2565 รายละเอียดประกาศ CLICK!!!                 

สมัครงาน CLICK!!!

 


 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2565