โครงการ Professional Development Program (สกว.)

     โครงการสำหรับอาจารย์และนักวิจัยรุ่นกลาง จะสนับสนุนผู้ที่เคยรับทุนจากสกว. ซึ่งจบปริญญาเอกมาแล้วเป็นเวลา 5-15 ปี เพื่อเข้าร่วม Workshop ด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการ การสร้างาเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติรวมถึงการบริหารการจัดการโครงการ โดยเข้าร่วม Workshop ที่กรุงเทพฯ เป็นเวลา 3 วัน และ Study Tour ที่ สหราชอาณาจักร เป็นเวลา 5 วัน และ Follow-up ที่ กรุงเทพฯ เป็นเวลา 3 วัน

     โครงการสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานด้านการวิจัย จะสนับสนุนเจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานด้านการวิจัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในด้านการวิจัยมาแล้วเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป เพื่อเข้าร่วม Workshop ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานให้ทุนระดับนานาชาติ โดยเข้าร่วม Workshop ที่กรุงเทพฯ เป็นเวลา 3 วัน โดย Trainer ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ

     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ทางเว็บไซต์ http://www.trf.or.th/pd2016-17 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

 

รายละเอียดเพิ่มเติม