งานเคเบิ้ลทีวี

ดูแลและให้บริการเคเบิ้ลทีวีภายในมหาวิทยาลัย งานถ่ายทอสด บันทึกเทปการเรียนการสอน งานพิธีต่างๆ