พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย โดยมีผู้บริหารทั้งอดีตและปัจจุบัน และบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง

คลิ๊กเพือชมภาพบรรยากาศ!!