เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้บริการเครื่องเสียงสนาม กิจกรรม "เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖" โดยมีอาจารย์ธงชัย เหลืองทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  พร้อมกับเดินเยี่ยมชมบูทนิทรรศการชมรมต่าง ๆ ภายในงาน ณ สนามกีฬาในร่ม จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา