คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาศึกษาดูงานระบบ MIS

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เดินทางมาศึกษาดูงานระบบ MIS ณ ห้องมานิจ ชุมสาย อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาคอยต้อนรับ และนำเสนอเกี่ยวกับระบบงาน MIS

คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศ!!!