22 เมษายน 2559 โครงการ CRU QA DAY ครั้งที่ 4

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 งานเทคโนโลยีการศึกษาดำเนินการถ่ายทอดสดโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม CRU QA DAY ครั้งที่ 4 จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศในโครงการ

คลิ๊กชมภาพข่าวโครงการ CRU QA DAY ครั้งที่ 4