โครงการประกวดมารยาท งามอย่างไทย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ท่ี่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดโครงการประกวดมารยาท งามอย่างไทย ณ ห้องแคฝรั่ง 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ติดตามภาพบรรยากาศและผลการประกวดมารยาทไทยได้ตามลิ้งนี้.. คลิ๊ก!!