กิจกรรม "งามวิถี ณ วังวิทย์ 2559" คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิถีไทยในบริบทอาเซียน ชื่อตอน “งามวิถี ณ วังวิทย์” ณ ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีท่าน รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง โดยภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ซุ้มอาหารคาวหวานไทยประยุกต์ การละเล่นสาวน้อยตกน้ำ การแสดงศิลปะป้องกันตัวมวยไทย

ประมวลภาพกิจกรรม "งามวิถี ณ วังวิทย์ 2559" คลิ๊ก

คลิ๊กติดตามข่าวกิจกรรมย้อนหลังได้จากลิ้งค์นี้