การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม-เรื่อง-รามเกียรติ์-ตอน-ขับพิเภก

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2559 สาขาวิชานาฏศิลป์ศิลปการแสดง ได้จัดการแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม-เรื่อง-รามเกียรติ์-ตอน-ขับพิเภก ขึ้น ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยงานเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบันทึกเทปการแสดงทั้ง 2 วัน

คลิ๊กชม !!! ภาพบรรยากาศการทำงานและการแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม