พิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

การเตรียมงานถ่ายทอดสดพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทีมงานคุณภาพ งานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ