กิจกรรม ARIT FAIR 2023

📢📢📢...เชิญชวนจ้า... 30 - 31 มกราคม 2566 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ARIT FAIR 2023 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 28