ติดต่อกองบริหารงานบุคคล


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรสาร 02-5139734

IP Phone  02-9425800 , 02-9426800 ต่อเบอร์โทรภายใน

https://www.facebook.com/personnel.chandra/
 ข้อมูลอัพเดท - 13 กุมภาพันธ์ 2561