บุคลากรแพทย์

แพทย์ประจำสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน

 
 

ห้อง จ่ายยา คนไข้

โดยมีเจ้าหน้าที่ ห้องจ่ายยาประจำ สถานพยาบาลแพทย์แผนจีน