ติดต่อสถานพยาบาลฯ

 

 แผนที่ สถานพยาบาลการแพทย์แพทย์จีน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 

โทรศัพท์     02-513-7839       สถานพยาบาลแพทย์แผนจีน

02-942-6900-99 ต่อ 5184 
             
          

     5184   (เวชระเบียน)             5157   (ห้องยา)