รางวัลพิราบน้อย 59 นสพ.เดลินิวส์

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับรางวัล "พิราบน้อย" ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม