ชุมทางครู นสพ.มติชน

นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดงจัดการแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางลอย ในวันที่ 4 -5 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาในร่ม 

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม