แวดวงของเรา นสพ.สยามรัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง แห่งสาธารณรัฐประชาชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม