มจษ.ติวประชาชน สู่เกษตรอัจฉริยะ นสพ.ข่าวสด

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการบริการวิชาการ ในโครงการคนไทยทำได้ “เกษตรอัจฉริยะ” (Thai Smart Farmer)

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม