มุมข้าราชการ นสพ.ไทยรัฐ

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม