ประชาสัมพันธ์

  • พิมพ์

30/04/2564 ประกาศ มจษ. เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-14 พ.ค. 2564)(สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)

  

15/02/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 3)

1. กรณีสมัครออนไลน์ โปรดสแกน Qr code

       

2. กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง ให้ Download ใบสมัคร ดังนี้

- ใบสมัครงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รอบ 3 Click!!!

- ใบสมัครงานสำหรับตำแหน่ง บัณฑิตอาสาชุมชน ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ ก.พ.ร. Click!!!

 


 


 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2564