การแนะนำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 เป็นต้นไป

บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ ประธานหลักสูตร และดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.กุลนาถ พุ่มอำภา
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/3488137504?pwd=dDk5ZndrS3lEdE54bTVkc2R1d2tGdz09&fbclid=IwAR3BoroK_AYted22xM6auwwDMKFtiaUfdyNwCGZQhVOVYCnMSkwzooi0tUk
Meeting ID: 348 813 7504
Passcode: 1234

 

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900. 
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 E-mail bundit@chandra.ac.th