ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมนานาชาติ "เวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2560" APrIGF2017

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมงานประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งภายในงานประชุมฯ จะได้พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต องค์กรกำกับดูแล ภาควิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม รวมมากกว่า 700 คน จากกว่า 700 คน จากกว่า 20 ประเทศ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ https://2017.aprigf.asia/registration/ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

เอกสารแนบ :