ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2561 The 9th TCU International e-learning Conference 2018 ""MOOCs and Beyond"

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 The 9th TCU International e-learning Conference 2018 ""MOOCs and Beyond" ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

          ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมวิชาการกรุณาลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://iec2018.thaucyberu.go.th/ โดยวันสุดท้ายของการลงทะเบียนคือ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

เอกสารแนบ :