ขอส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 (The 5th Thai - Chinese Strategic Research Seminar)

     ขอส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 (The 5th Thai - Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้การจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

     โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานทางวิชาการจะต้องจัดส่งบทคัดย่อทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

 

รายละเอียดเพิ่มเติม