มรภ.จันทรเกษม-ชัยนาท จัดดนตรีไทยให้ น.ศ.อนุรักษ์วัฒนธรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เว็บไซต์ Education Today

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท ร่วมกับสาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ดนตรีไทย เพื่อให้นักศึกษาชัยนาทได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านเสียงดนตรี และช่วยอนุรักษ์สืบสานดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไป พร้อมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม