นาฏศิลป์ไทยชุดใหม่ล่าสุดผลงานวิจัยของนักศึกษา มจษ. นสพ.แนวหน้า

นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง นำเสนอผลงานวิจัย นำความเชื่อ ประเพณี ท้องถิ่น รังสรรค์เป็นการแสดงนาฏศิลป์

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม