แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การดำเนินการจัดหาก่อน พรบ.พัสดุฯ 60 มีผลบังคับใช้ เขียนโดย Super User 22
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 14
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย Super User 43
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ60 เขียนโดย Super User 71
แบบตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย Super User 53
การสำรวจสินทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขียนโดย Super User 236
ทะเบียนสินทรัพย์ เขียนโดย Super User 347
คลังสินทรัพย์มหาวิทยาลัย เขียนโดย Super User 467
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ IMAC สำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตรี จำนวน ๒๐ เครื่อง เขียนโดย Super User 331