ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2942-6900