ศึกษาดูงาน JENESYS 2016

Welcome

JENESYS 2016  TO
Alternative Medical College of Chandrakasem Rajabhat University

 

   November 25,  2016

 

 

 

 

 

 

ความรู้เกี่ยวกับ ศาสตร์การแพทย์

 

บุคคลากร สถานพยาบาลแพทย์แผนจีน

 

บุคคลกรประจำ สถาพยาบาลแพทย์แผนจีน

                                                                        

 
 

บุคลากรแพทย์

แพทย์ประจำสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน

 
 

ห้อง จ่ายยา คนไข้

โดยมีเจ้าหน้าที่ ห้องจ่ายยาประจำ สถานพยาบาลแพทย์แผนจีน