สถานที่ฝึกประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์แผนจีน

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

โรงพยาบาลแม่ลาว

 โรงพยาบาลกมลาไสย

โรงพยาบาล พระพุทธชิราช จ.พิษณุโลก

โรงพยาบาลนครพิงค์