โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๒๙ รูป
คณะอนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนจีน สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา วันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยมี ผู้บริหารวิทยาลัยฯ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ นักศึกษาต้อนรับ
กีฬาสีเทา-เหลือง ครั้งที่ 15
"แคฝรั่งเกมส์" วันที่ 20 มีนาคม 25560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ต้อนรับผู้แทนจากวิทยาลัย Pädagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 มาเยี่ยมชม วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และสถานพยาบาล โดยมีผู้บริหารอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาแพทย์จีน ต้อนรับ
โครงการอบรมการสร้างเว็บเพจด้านสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยมีวิทยากรนายสถิตย์พงษ์ กระจ่างรัตน์
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2938 อาคาร 29 วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
โครงการอบรมการสร้างเว็บเพจด้านสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน
โดยนักศึกษาแพทย์จีน สร้างเพจสมุนไพรยาจีนเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป

พิธีมอบปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

พิธีมอบปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง และใบรับรองคุณวุฒิการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

วันที่ 15 สิงหาคม 2559

ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

 

   

 

โดยมีท่าน คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก กล่าวขอบคุณ

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ให้เกียรติผู้มอบปริญญาการแพทย์แผนจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์เมธี   รุ่งโรงสกุล  พิธีกร พิธีมอบปริญญา

โดยมี ท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นผู้ให้มอบปริญญาการแพทย์แผนจีน


links