โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๒๙ รูป
คณะอนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนจีน สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา วันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยมี ผู้บริหารวิทยาลัยฯ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ นักศึกษาต้อนรับ
การประชุมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยการแพทย์เหลียวหนิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
庄甲盛皇家大学 与 辽宁省中医药研究院 辽宁中医药大学 第二附属医院 签署合作协议会议 2017 年 04 月 04 日 庄甲盛皇家大学 大学校长楼会议室
ต้อนรับผู้แทนจากวิทยาลัย Pädagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 มาเยี่ยมชม วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และสถานพยาบาล โดยมีผู้บริหารอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาแพทย์จีน ต้อนรับ
โครงการอบรมการสร้างเว็บเพจด้านสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยมีวิทยากรนายสถิตย์พงษ์ กระจ่างรัตน์
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2938 อาคาร 29 วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
โครงการอบรมการสร้างเว็บเพจด้านสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน
โดยนักศึกษาแพทย์จีน สร้างเพจสมุนไพรยาจีนเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป

พิธีไหว์ครู แพทย์แผนจีน ปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

พิธีไหว์ครู แพทย์แผนจีน ปีการศึกษา 2559

วันที่ 11 สิงหาคม 2559

 

ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 ห้อง 2682


links